Idea

Art Meetings to multikulturowe spotkania odbywające się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, mające na celu upowszechnienie i promocję kultury niezależnej i inicjowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej.

W ramach projektu odbywają się koncerty najciekawszych zespołów muzycznych, warsztaty artystyczne, happeningi, wystawy i inne wydarzenia angażujące miejscową społeczność. Do realizacji tych inicjatyw zapraszani są artyści, dziennikarze, managerowie, animatorzy i przedstawiciele instytucji z całego świata. Tworzy to okazję do wzajemnych inspiracji, a także inicjacji współpracy w obszarze artystycznym.

Art Meetings obok wydarzeń artystycznych zakłada również organizację międzynarodowego forum networkingowego Share the Culture - cyklu dyskusji, spotkań i prezentacji ekspertów z różnych krajów. Ich celem jest upowszechnienie współpracy kulturalnej i społecznej na arenie międzynarodowej, uwypuklenie szans i korzyści z niej płynących, wymiana doświadczeń i pomysłów, wypracowanie wspólnych, innowacyjnych rozwiązań i zastosowanie ich w międzynarodowych strategiach współpracy społeczno-kulturalnej.

Wydarzenie finansowane jest ze źródeł Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Polskiego w Kijowie oraz indywidualnych wpłat sympatyków projektu na całym świecie.

Projekt organizowany jest przez polską fundację "Eclectica" we współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi z różnych krajów.

Fundacja Eclectica to organizacja pozarządowa, apolityczna i niedochodowa.
Pobierz:
Statut Fundacji Eclectica
Sprawozdanie finansowe 2013r
Sprawozdanie merytoryczne 2013r

Piąta edycja Art Meetings Festival odbędzie się w Kijowie i Lwowie we wrześniu i październiku 2015r.


Czwarta edycja odbyła się na Ukrainie:
Data i miejsce: Lwów / Kijów / 7-15.11.2014
http://artmeetings.eu/ukraina/program-uk?lang=pl

Trzecia edycja obejmowała dwa wydarzenia, w Estonii i Ukrainie:

ESTONIA: Projekt Motywy; w ramach estońskiego, międzynarodowego festiwalu Patarei Kultuuritolm
Data i miejsce:  Tallinn, 12-13 lipca 2013r.
http://artmeetings.eu/estonia/program-et?lang=pl

UKRAINA: Festiwal Art Meetings, będący kontynuacją dwuletniego projektu UA/PL Alternative Music Meetings realizowanego na Ukrainie w roku 2011 i 2012.
Data i miejsce: Lwów, Kijów, 10-14 października 2013r.
http://artmeetings.eu/ukraina/program-uk?lang=pl

Druga edycja projektu odbyła się w Ukrainie pod nazwą UA/PL Alternative Music Meetings
Data i miejsce: Lwów, Kijów, 17-20 października 2012r.
http://musicmeetings.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=3&lang=pl

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w ramach programu kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie UE
Data i miejsce: Kijów, 16-17 września 2011r.
http://2011.musicmeetings.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=2&lang=pl